Bàn về lối sống tối giản của người Nhật.

Một gia đình Nhật Bản. Ảnh tư liệu.

Nước Nhật là nước có văn hóa đảo. Ở đây, đời sống được tối giản. Lối sống này cho phép họ tích lũy của cải trong nhà và dư dả được về thời gian.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới là của Nhật Bản, viết theo lối kết cấu, chương hồi. Họ có đầu óc khoa học tối giản. Khi kỹ nghệ của văn minh Tây phương phát triển ở thế kỷ 19, người Nhật Bản là quốc gia châu Á nhanh nhất bắt kịp được. Nhờ đời sống tối giản và tinh thần vươn cao.

Người ta nói rằng gia đình Nhật Bản dân chủ hơn gia đình Hàn Quốc. Bên Hàn Quốc cho đến tận ngày nay chồng đánh vợ là thường. “Con vợ tao mà nói không nghe thì tao tát.” Bên Nhật Bản, đã từng trải qua thời mẫu hệ đến tận cuốn tiểu thuyết Khen-di. Cho nên phụ nữ Nhật có nhân quyền cao hơn phụ nữ Hàn.

Theo thời gian, con người chỉ chăm lo cho những người đã gắn bó với nhau, và bớt hào phóng đi với những người lạ. Hào phóng đối với người lạ là con đường nhanh nhất dẫn đến thiếu thốn.

Dân Việt Nam nên học dân Nhật ở đời sống tối giản. Bạn để ý, bài viết của Tôn Phi rất ngắn, độ gang tay, để người ta xem xong rồi đi. Ngắn mà đủ ý. Đây là chị bảo vệ trong đội dạy tôi. Chị tập cho gọn gàng để “mai này còn lấy vợ”. Các bạn ạ, phải tối giản đời sống để có dư dật về tài chính, không gian và thời gian.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

  1. Dear friend,

    Greetings to you and to your entire family. Thank you very much for your message, and for informing me that you have already sent your filled Bank Application Form to the bank. That is very nice and kind of you, i truly appreciate your commendable effort towards the progress of this transaction. As you have sent your Application Form to the bank here, let us pray and have full faith in the Almighty God for a favourable response from the bank here. Please try to forward me any reply which you may receive from the bank here or you call me so that i will advise you on what you are to do for the excellent success of this transaction.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s