Chúng tôi đang làm việc với một quan chức cấp rất cao ở Việt Nam để lấy lại tài sản đã mất.


20 mẫu đất không phải là con số nhỏ, và chúng tôi sẽ lấy lại được, chiếu theo luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế.

5 comments

 1. Sorry I haven’t sent it yet! Will do it tonight…

  Keep doing honest work is the key to happiness…

  Like

 2. Ủng hộ bạn Tôn Phi.
  Thay Trời huấn đạo phường vô lễ
  Thế Phật truy tầm lũ bất lương

  Like

 3. Nga có xứng đáng đứng trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ?
  Đại Hội Đồng LHQ đã bầu với 95 phiếu thuận để đình chỉ vai trò của Nga trong Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s