Cùng học để giáo dục con trẻ: Điều người Việt cần thay đổi nhất là tư duy.

Thế giới đang ở trong những bước ngoặt, những khúc quanh mà trước đó không ai tưởng tượng được.

Để tồn tại trong giai đoạn này, người ta cần nhất là thay đổi tư duy.

Người Việt có tư duy: Con nhà nghèo học giỏi. Hỡi ôi, câu nói này chỉ nói cho dân Nga và dân Việt nghe được. Gặp dân Anh, họ sẽ thắc mắc: “Làm sao con nhà nghèo học giỏi được?” Nếu nói có một con nhà nghèo học giỏi vật lý thì không ai tin vì con nhà nghèo tiền đâu mua đồ thí nghiệm để làm thí nghiệm vật lý? Tức là học chay.

Trong những ngày này, nền văn hiến đang sống lại. Tư tưởng trường chuyên, lớp chọn, trường điểm…dần dần bị xóa bỏ. Thay vào đó là tư tưởng đồng công, các chương trình kéo dài 30-50 năm, quy tụ sức mạnh, trí thức của biết bao con người.

Chị Huỳnh Thị Mỵ Nương đi xa mấy chục cây số, gặp biên tập viên Tôn Phi và mua một cuốn sách Cùng học để giáo dục con trẻ. Cầm cuốn sách trên tay, chị nói rằng, cái mà người Việt cần thay đổi nhất chính là tư duy.

Chị giơ cuốn sách lên, như hai bạn nữ trong bài này, để cám ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống, tác giả cuốn sách.

Giáo sư Cống đã thay đổi tư duy cho cả ngành giáo dục Việt Nam.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 7 tháng 4 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Nhà sáng lập kiêm giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, chủ tập đoàn Charlie.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

  1. Là một công chức thường, vợ giáo viên. Nguồn tiền ở đâu mà anh Tôn Phi có được để cho con đi du học ở Anh quốc như trong truyện ạ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s