Nguyễn Tấn Quan, người bạn tài giỏi của tôi.

Ảnh tư liệu: Tôn Phi và Nguyễn Tấn Quan tại quận 7, Sài Gòn.

Đây là Nguyễn Tấn Quan, người bạn tài giỏi của tôi. Anh là chuyên gia chứng khoán đầu tiên, hoặc thứ hai, của Việt Nam.

Là một người quan tâm đến văn hóa, Tấn Quan kết bạn với Tôn Phi.

Tôi làm được tiền đưa cho Tấn Quan đầu tư chứng khoán. Tấn Quan làm được rất nhiều tiền và đã đầu tư cho quỹ học bổng Lương Kim Định không biết bao nhiêu mà kể. Qũy học bổng Lương Kim Định được sự tài trợ của nhà tư sản Nguyễn Tấn Quan, cho mỗi em sinh viên 01 triệu là bình thường.

Quân sư thượng thặng Nguyễn Tấn Quan đã một tay làm nên hoàng kim thời đại của tập đoàn xuất bản Charlie.

Bạn nào muốn gặp Nguyễn Tấn Quan thì liên lạc qua Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com.

P/S: Sau vụ lùm xùm bản quyền, hôm nay Amazon đã cấp phép lại cho sách Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp của ông Tôn Phi. Các bạn có thể đặt mua ở dưới cùng bài này.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s