Review sách “Hữu thể và tự do” của nhà triết học Nguyễn Huy Canh.

Ảnh bìa sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh. Nhà xuất bản Sống Mới 2022.

Tiến sĩ triết học Hồ Bá Thâm nhận xét: “Hữu thể và Tự do là một phác thảo mang tính suy nghiệm…rất đáng đi sâu.”

Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới nhận xét: “Một người Việt viết được cuốn sách lớn như thế này, thật đáng tự hào.

Đặt mua sách Hữu thể và tự do của tác giả Nguyễn Huy Canh.

Số trang: 45 trang.

Giá sách: PDF: 150 000 VNĐ.

Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal và email đặt sách: tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s