Vì sao chúng ta phải tái chế thông tin?

Tôn Phi và Cô Vy.

Có những tay công nghệ thông tin tự hào tuyên bố: “Chúng tôi nắm thông tin, chúng tôi nắm cả thế giới.” (We hold information, we hold the world”).

Vì vậy, người ta đang đua nhau sản xuất đủ mọi loại thông tin.

Có những thông tin rất “hỡi ôi” cũng sẽ được tung ra.

Trong bối cảnh “cơm hàng cháo chợ” như vậy, chỉ có tập đoàn Charlie của Tôn Phi là đang “tái chế thông tin”. Một chủ đề hoàn toàn mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s