Bản tin nhà xuất bản Sống Mới. Tháng 4 năm 2022.

Cô Chiêu Anh, một nhân viên ngân hàng, đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của các tác giả Tôn Phi và Trần Nhật Vy.

Tập đoàn Charlie là tập đoàn Chaebol đầu tiên của Việt Nam, khi lấy triết Việt, nền tảng đạo đức, tinh thần của dân tộc làm cốt lõi. Một chaebol phải thể hiện tinh thần dân tộc và Charlie là chaebol đầu tiên của Việt Nam.

Tác giả Tôn Phi và bạn nữ sau khi làm xong bản đầu tiên của cuốn Tuyển tập thơ Đường. Sài Gòn 2022.


Có những câu trả lời chưa thoả đáng. Chúng ta cùng nhau phải phân tích cho biết điểm khác biệt cơ bản của hai quyển sách có cùng tựa là gì? Và nhiều quyển khác nữa, vì tốc độ làm sách của chúng tôi quá nhanh.

Triết gia Tôn Phi, nhà sáng lập tập đoàn xuất bản Charlie và cố vấn


Chúng tôi dự định “Ok” mãi mà không nói gì về các thông tin đó, để giữ hòa khí cho cộng đồng. Nhiều người chân chính thì đã có bài để chỉ trích những người vu khống. Trong một số trường hợp, các bạn trong đội ngũ Charlie im lặng!

Gia đình của tác giả Tôn Phi. Ảnh chụp 2014.


Trong các trường hợp quan trọng, chúng tôi biên bài trả lời đăng công khai trên Facebook và trên website. Bên cạnh đó, đối với một số trường hợp cần thiết, chúng tôi gửi email riêng. Có nhiều bài viết chỉ trích một số tác phẩm đạo văn, nhưng Amazon đã gửi thư về báo rằng ông Tôn Phi và các bạn Charlie là nơi đầu tiên sản xuất ra các văn hóa phẩm ấy. Thỉnh thoảng có một số sản phẩm trùng thì được thu hồi trong vòng không quá 48 giờ.

Tác giả và cô giáo dạy tiếng Pháp Hồng Hiếu Đào. Photo 2015.


Một số tác phẩm của chúng tôi có sự xác nhận bằng văn bản có đóng dấu của cục xuất bản Mỹ, xem hình đính kèm.


Bạn đọc có tác phẩm, hãy gửi đến cho chúng tôi. Có nhiều nhà xuất bản nhưng nhà xuất bản Sống Mới- của các sinh viên mới ra trường- là nhà xuất bản năng động nhất hiện nay.

Ảnh mình hoạ: Ông bà Charlie. Ảnh chụp thời sinh viên, Văn Khoa Thủ Đức 2016. By teacher Hồng Hiếu Đào.

Mỗi ngày, có hàng chục, hàng trăm lượt các em học sinh, sinh viên và cả các nhà khoa học tải sách của chúng tôi về học. Chúng tôi rất lấy làm hãnh diện về điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất những cuốn sách có giá trị, đem đến cho quý vị độc giả Việt Nam và khắp năm châu. Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý quý báu của quý vị hầu nâng cao chất lượng sách vở của mình.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Lý lịch khoa học của ông Tôn Phi:

Học ngành văn học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Sài Gòn. Đã hoàn thành chương trình học.

Tác phẩm đầu tay: Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản (tháng 8 năm 2021).

Tác giả phát minh “Liên kết không định danh” trong ngành ngân hàng. 2021.

Tác giả phát minh Nhà xuất bản số PDF (Nhà xuất bản Sống Mới- New Live Publishing House). 2021.

Nhà phát minh ngành Tái chế thông tin. 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s