Một số sửa lỗi trong cuốn Phân tích Truyện Kiều.

Sửa lỗi một số bài trong Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

(Bài sửa lỗi của giáo sư Nguyễn Đình Cống.)

Đọc Phân tích Truyện Kiều tôi phát hiện ra một số thông tin lạ. Không biết tác giả căn cứ vào đâu để viết rằng : ” Phận con thôi có ra gì mai sau” là lời đoán tử vi của Vương bà, trong khi Nguyễn Du viết, đó là lời của Kiều sau khi mộng thấy Đạm Tiên.

Đoạn trường là số thế nào

Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia

Cứ trong mộng triệu mà suy

Phận con thôi có ra gì mai sau

Dạy rằng mộng ảo chắc đâu….

Căn cứ vào đâu mà viết Mã Giám Sinh mua Kiều với giá 800 000 lạng vàng. Nếu hiểu Lạng vàng như hiện nay thì số vàng đó là trên 200 ki lô.

Cò kè bớt một thêm hai

Giừ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm

…………………………..

Về đây nước trước bẻ hoa

Vương tôn quý khách hẳn là chen nhau

Phải ba trăm lạng kém đâu

Ấy là hòa vốn còn sau thì lời

Tác giả viết Hoạn thư đánh đập Kiều, nhưng Nguyễn Du không hề viết như vậy. Chỉ có mẹ Hoạn Thư cho a hoàn đánh Kiều 30 roi ( Hãy cho ba chục biết tay một lần ) . không rõ ba chục roi hay gậy.

Giác Duyên tu Phật, là bà Vãi, không phải Sư.

Mụ quản gia, vãi giác Duyên. 

Tam Hợp mới là Sư.

Và một số chi tiết khác không khớp với Truyện Kiều của cụ Nguyễn.

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của các tác giả khác để hoàn chỉnh cuốn Phân tích Truyện Kiều.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: tonphi2021@gmail.com

Hoặc: tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống cho việc sửa chữa sai sót trên của chúng em.

Ảnh: Giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Đặt mua sách Phân tích truyện Kiều của tác gỉa Tôn Phi.

Gía: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Trân trọng cám ơn các bạn.

10,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s