Nhà văn Tôn Phi ủng hộ tinh thần cho luật sư Diệp Thế Lân ứng cử chức nghị viên của tiểu bang California.

Nhà tư bản Tôn Phi ủng hộ tinh thần cho nghị sỹ Diệp Thế Lân thắng cử chức nghị viên tiểu bang California, Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.


Diệp Thế Lân, một thanh niên gốc Việt, tốt nghiệp trường luật danh giá của Mỹ, làm luật sư và có các đóng góp to lớn cho cộng đồng. (Xem ảnh).


Qúy vị hãy cùng tôi động viên cho luật sư Diệp Thế Lân. Bằng những bức thư, chúng ta giúp anh quy tụ được nhiều lá phiếu, mà không cần dùng đến tiền bạc.

Ảnh: Nhà khoa học Tôn Phi ở Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022.

Làm tại quận 7, Sài Gòn, ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới – New Live Publishing House.

Liên lạc của ông Diệp Thế Lân: Luật sư Diệp Thế Lân <lienlac@landiep.com>

Liên lạc của ông Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com

Nhà khoa học Tôn Phi

Ủng hộ quỹ viết văn của ông Tôn Phi

Donate us

10,00 US$

3 comments

 1. HƯỚNG ĐẠO SINH
  CẦN CỨNG RẮN!
  Anh em Hướng Đạo đa tài
  Đề cao cảnh giác giùm bầy ác gian:
  Nhố nhăng trà trộn, nhập nhằng
  Lằng nhằng chia rẻ, lăng nhăng giật giành.

  Giữ Phong Trào được an lành
  Các em kính trọng, đàn anh đồng hành.
  Đừng chờ Lửa tắt tan tành
  Mới ôm nhau khóc, thưa trình ai nghe?
  Ý Nga, 7.4.2022

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s