Vài dòng về việc ông Đỗ Văn Phúc tố cáo ông Tôn Phi đạo văn “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản”.

Kính thưa quý vị,

Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Tôn Phi nhận được một thư từ tác giả Đỗ Văn Phúc, viết rằng:

“Tôn Phi ăn cắp nguyên một cuốn sách ngoại quốc Nền đạo đức tin lành và chủ nghĩa tư bản.”

Kính thưa ông Đỗ Văn Phúc.

Sách của Tôn Phi khác với sách của Max Webber mà ông Phúc muốn nói tới.

Bằng tội phỉ báng, ông Đỗ Văn Phúc có thể đối mặt với án phạt lên đến 2 triệu đô-la, theo luật Juris Prudence. Trân trọng cảnh cáo ông Đỗ Văn Phúc về điều kể trên.

Chúng tôi gửi tặng ông Đỗ Văn Phúc cuốn sách tập 2 của cuốn Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, hầu cho ông có tư liệu tham khảo thêm.

Trân trọng,

Tôn Phi.

Dưới đây là sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.
Tác giả: Tôn Phi (Lê Minh Tôn).
Giá sách PDF: 230 000 VNĐ. Giá sách in: 550 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Sau khi thanh toán tiền mua sách, các bạn tải xuống ở dưới đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s