Ảnh: Bố dạy con gái đọc “Folk Tales of Vietnam” của giáo sư Vương Đằng.

Ảnh: Bố Phi đang dạy con gái Folk Tales of Vietnam.

Tác giả: bác Vương Đằng, bạn lâu năm của bố Phi.

Con gái đọc tiếng Anh giỏi hơn bố, phát âm như người bản xứ. Gặp những từ lạ, do chuyển ngữ, con gái mới ngừng lại để hỏi bố Phi.

“Sắp tới, khi chúng ta xin được giấy phép mở nhà xuất bản một cách chính thức, tất cả các nhà xuất bản kia sẽ không thể cạnh tranh nổi.”

“Đúng vậy.”

Amazon vào được Trung Quốc rồi, nhưng chưa vào được Việt Nam. Vì vậy bố Phi chỉ dám in một số lượng rất hạn chế sách, đủ cho ai biết mình và đặt sách. Bạn bè của bố Phi, những người yêu văn chương, mua sách Folk Tales of Vietnam rất nhiều, để ủng hộ bố Phi.

Mà này, sách của bố Phi có mã Isbn đấy nhé, tức là sách hợp pháp trên toàn cầu. Sách tái bản lần thứ hai, cho những ai yêu thích.

Sài Gòn, ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Folk Tales of Vietnam.

Tác giả: Vương Đằng.

Giá:

Sách PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in (bìa mềm): 180 000 VNĐ.

Sách in (bìa cứng): 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Điện thoại hỗ trợ: 0344331741. Hộp thư: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s