Mời quý vị nghe ca khúc Happy New Year

Mời các bạn cùng tôi lắng nghe ca khúc Happy New Year (Chúc mừng năm mới).
Xin kính chúc một ngày Sabath, một ngày nghỉ ngơi phước lành.
Tôn Phi. (tonphi2021@gmail.com).

5 comments

  1. Thầy đã nhận được cuốn sách mà Em gửi tặng.
    Cảm ơn em Tôn Phi.

    Thân mến
    Thế Hùng

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s