Nhà xuất bản Sống Mới tái bản cuốn “Gương danh tướng” của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Vinh.

Ảnh bìa sách Gương danh tướng của nhà xuất bản Sống Mới.

Giá:
Sách PDF: 120 000 VNĐ.
Sách in: Bìa mềm: 250 000 VNĐ.
Sách in: Bìa cứng: 450 000 VNĐ.

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

142720499-ACB-Tôn Phi.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đặt mua sách Gương danh tướng của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Vinh

Buy the book with the price of 230 000 VNĐ.

10,00 US$

3 comments

  1. Cố gắng lên. Đưa những sp có ích và hữu dụng cho người khác thì họ sẽ luôn vẫy gọi mình thôi.
    Hữu xạ tự nhiên hương.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s