Tự do-thơ Hồng Tuấn


Tự do như của cải
Nếu một người lấy cả
Người khác thành nô lệ
Nên phải chia đều ra
Hồng Tuấn (Tập đoàn Charlie).

Một bài thơ của muôn đời, mãi mãi không bị lỗi. Tác giả Tôn Phi lấy bài thơ này của tác giả Nguyễn Hồng Tuấn làm đề tựa cho sách Triết lý giáo dục. Sách đã tái bản lần thứ hai.

Ảnh bìa sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Đặt mua sách Triết lý giáo dục của nhóm tác giả Tôn Phi.

Số trang: 200 trang.

Giá sách: PDF: 230 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 300 000 VNĐ.

Sách in bìa cứng: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Các bạn ở nước ngoài nên mua sách PDF. Paypal của Tôn Phi là: tonphi93@icloud.com

Phần xem trước của sách:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s