Cám ơn bạn người mẫu ảnh.


Ảnh màn hình điện thoại của ông Tôn Phi, chủ tập đoàn Charlie.

Tôi là Tôn Phi, nhà phát minh hình thức xuất bản số tự động ở Việt Nam.
Nghĩa là, người ta lên mạng của tôi mua sách. Tự tải sách xuống, rồi tự trả tiền.
Thỉnh thoảng có người trả tiền như dưới đây. Nhà xuất bản đã hoàn toàn tự động.
Ước mơ của chúng tôi là phổ cập giáo dục cho toàn dân Việt Nam.

Chúng ta cùng nhau làm việc vì ngày mai tươi sáng.
Cám ơn người mẫu ảnh. Cho cuốn sách của ông Tôn Phi bán chạy.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 10 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi-tác giả sách Phân tích Truyện Kiều.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

3 comments

  1. Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà Báo Độc Lập đã post bài về Tôn Phi. Như thế, Tôn Phi được nổi tiếng thêm!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s