Giới thiệu sách Tùy bút Cao nguyên Vân Hồ của nhóm tác giả Tôn Phi.

Nhóm tác giả người Sơn La.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

9704229281322524- Nguyễn Thị Huyền Anh-Ngân hàng Quân Đội.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 200 000 VNĐ.

Sách in bìa cứng (gáy da): 400 0000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Liên lạc mua sách: huyenanhsl96@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s