Ủng hộ Ukraine thông qua Paypal, Visa Card, Master Card và American Express.

Đây là anh Nghiêm Sỹ Cường, ông Nguyễn Ngọc Chu, bà Lê Hoài Anh và nhiều người kêu gọi ủng hộ Ukraine.

Hưởng ứng những tấm lòng thơm thảo ấy, các bạn trẻ Việt Nam như Tôn Phi cũng gửi ủng hộ cho Ukraine. Có ít, ủng hộ ít, có nhiều, ủng hộ nhiều.

Có bạn lặn lội từ Thủ Đức lên quận 7 xin gặp Tôn Phi và đưa tiền đến cho Tôn Phi, nhưng Tôn Phi không nhận. Cám ơn bạn có tấm lòng. Tài khoản Việt Nam đồng trên facebook của nhà toán học Nguyễn Ngọc Chu, các bạn hãy gửi ủng hộ đúng nơi. Tài khoản của Tôn Phi chỉ để nhận tiền mua sách, do Tôn Phi làm tác giả. Các khoản ủng hộ, các bạn nên gửi đến doanh nhân Lê Hoài Anh và nhà toán học Nguyễn Ngọc Chu, đầu mối hiện nay.

Ủng hộ Ukraine thông qua Paypal, Visa Card, Master Card và American Express tại dưới đây. Toàn bộ số tiền sẽ được gửi tới Ukraine, thông qua, chẳng hạn, tòa đại sứ Ukraine tại Việt Nam.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Donate us button

Ủng hộ Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine

Donate Ukraine with the resistance war.

1,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s