Vì sao nói người châu Âu có óc toán học hơn người châu Á.

Bạn đã gặp tác giả nào dám viết một cuốn sách có tên là Phân tích Truyện Kiều chưa? Chẳng hạn, có tác giả người Do Thái nào dám viết sách Phân tích kinh Talmud, hay tác giả Tàu nào dám viết cuốn Phân tích Kinh Thư chưa?

Khi ta dùng chữ “phân tích » nghĩa là người ta đã mô hình toán học hóa một tác phẩm văn học hay một triết học thuyết. Người châu Âu có óc toán học hơn người châu Á. Họ đầu tiên chế ra từ “Analysis”, người Tàu tạm dịch là “Phân tích”.

Trước khi châu Âu phát minh ra cây súng trường, họ không có chút hy vọng nào trước quân Mông-Nguyên.

Bên Châu Á, có một số bệnh như sau, đến từ căn nguyên yếu kém về óc toán học:

Một là ước mơ “con nhà nghèo học giỏi”. Con nhà nghèo khó mà học giỏi được.

Hai là, nghèo để giữ đạo. Xem trong sách Kinh Thánh Tân ước, thì, người phụ nữ được tôn trọng là nàng Đô-ca, là một bà nhà giàu, trong hội thánh. Phải giàu thì mới có lụa, áo giúp đỡ những chị em khác. Nếu nghèo thì chỉ nên nghèo giai đoạn, nghèo sĩ tử. Ví dụ, các sĩ tử Trung Hoa xưa, mái tranh nghèo chong đèn đọc sách Thánh Hiền, những người đó được phép nghèo mà cả xã hội không ai chê trách.

Ba là, bệnh chơi chữ. Bệnh chơi chữ xuất hiện nhiều trong các nghề như : bảo hiểm, kinh doanh đa cấp, tòa án, chính trị gia. Phá tan cõi châu Á. Rất nhiều người là nạn nhân.

Óc toán học của người châu Âu tốt hơn. Đương nhiên họ sẽ giàu hơn. Nhưng người châu Á tốt hơn về óc minh triết, óc triết lý. Đúng là, Trời không lấy của ai tất cả và không cho ai tất cả.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng Tư năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s