Anh em nhà Richard Asante ở Ghana quyên góp ủng hộ Ukraine.

Viết bởi Tôn Phi.

Đây là anh Richard Asante ở Ghana.

Anh là bạn học cùng trường của Tôn Phi ở University of the People.

Anh đang tổ chức quyên góp cho Ukraine.

Bạn bè có Paypal, hãy quyên góp cho Richard Asante.

Địa chỉ Paypal: samuelbinogma5@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

whatsapp-image-2021-09-24-at-2.48.22-am-1

Ủng hộ Ukraine

Donate Ukraine

1,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s