Chúng ta tự hào được làm sinh viên của đại học Nhân dân Hoa Kỳ.

I am pround to be a student of University of the People.

We launched a quiet but profound educational revolution. It unleashed the global open sharing movement, helping to pave the way for the worldwide phenomenon of open digital learning. we’re relentlessly pursuing our vision of a world where every learner can access education to unlock their potential, without the barriers of cost or location.

From Tôn Phi.

Computer science- Charlie Books and Computer corporation in Viet Nam.

Contact me at : tonphi2021@gmail.com

Chúng ta tự hào được làm sinh viên của đại học Nhân dân Hoa Kỳ.

Chúng tôi đã khởi động một cuộc cách mạng giáo dục thầm lặng nhưng sâu sắc. Nó mở ra phong trào chia sẻ mở toàn cầu, giúp mở đường cho hiện tượng học tập kỹ thuật số mở trên toàn thế giới. Chúng tôi không ngừng theo đuổi tầm nhìn của mình về một thế giới nơi mọi người học có thể tiếp cận với nền giáo dục để khai phá tiềm năng của họ mà không có rào cản về chi phí hoặc vị trí.

Tôn Phi.

Khoa học máy tính tại UoP. Chủ tập đoàn xuất bản sách Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tôi ở: tonphi2021@gmail.com

Sau đây là từ điển Anh-Anh-Việt của các sinh viên đại học Nhân Dân Hoa Kỳ. Tác giả chính: Tôn Phi và Richard Asante.

Giá:

Sách PDF: 80 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 220 000 VNĐ.

Sách in bản cứng, giấy đẹp: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Paypal: samuelbinogma5@gmail.com

Sau khi gởi ở trên, các bạn được tải xuống tại đây:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s