Vì sao bạn nên có một phát minh trong đời?

Phát minh không phải là biến không thành có. Phát minh là cải tiến những gì đang hiển hiện sẵn.

Trong đời, mỗi người đều có thể có phát minh. Nếu có một phát minh, toàn bộ đời sống của bạn sẽ được thay đổi một cách thấu triệt.

Khắp nơi sốt đất. Một xã hội lười sáng tạo, sản xuất sẽ phải trả giá rất đắt. Song, nếu không mua đất thì cơ hội vào tay người khác, nên ai nấy tranh thủ đầu cơ đất. Các bạn trẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ có đất ở, quanh năm phải đi ở nhà trọ.

Nhiều tổ chức và chính phủ trên thế giới đang đài thọ rất lớn cho các nhà phát minh. Bạn hoàn toàn có thể liên lạc với họ để nhận được sự đài thọ ấy.


Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Ủng hộ nhóm phát minh của Tôn Phi tại:

Số tài khoản: 6340215035034 – Ngân hàng Nông Nghiệp Agribank – Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Tuấn.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Donate us 3

Ủng hộ các nhà phát minh Charlie.

Donate us

10,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s