Giới thiệu sách Để trở thành nhà khoa học của tác giả Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Email đặt sách: tonphi2021@gmail.com. Điện thoại hỗ trợ: 0344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s