PDF sách Món ăn Việt Nam.

Mời các bạn mua sách Món ăn Việt Nam.

Giá sách PDF: 230 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:  6605 2502 18412. Ngân hàng Agribank. Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Kim Ngân.

Ủng hộ tác giả chính Tôn Phi và các soạn giả phụ:

142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s