Giới thiệu sách Làm quen với Microsoft Word của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Ảnh bìa sách của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Bản thân chúng tôi cũng là những người vừa làm vừa học. Làm để biết sự học của mình thiếu những gì.

Gía sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Liên lạc mua sách tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi đã gửi tiền sách, các bạn tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s