Giới thiệu sách Nhạc sỹ miền Nam của nhiều soạn giả.

Ảnh bìa sách Nhạc sỹ miền Nam.

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 6605 2502 18412. Ngân hàng Agribank. Chủ tài khoản: cô giáo Nguyễn Ngọc Kim Ngân.

Liên lạc mua sách: teacherkimngan@hotmail.com

Sau khi chuyển tiền mua sách, quý vị lên tải xuống tại đây:

Trân trọng cám ơn quý vị.

Donate us 3

Ủng hộ cô giáo Nguyễn Ngọc Kim Ngân.

Donate us

10,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s