Giới thiệu sách Siêu hình thời gian-tác giả Tôn Phi, tái bản lần thứ 02.

Ảnh bìa sách Siêu hình thời gian đã phát hành trên Amazon.

Siêu hình thời gian là một tác phẩm bàn về thời gian.

Vấn đề thời gian là vấn đề trọng đại cho mọi nền văn hóa.


Chúng tôi sẽ vận chuyển file PDF và sách in đến kịp thời cho quý vị bạn đọc đã đặt.


Trân trọng!

Tôn Phi-Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới (New Live Publishing House)
Viết tại Nhà Bè, ngày 31 tháng Một năm 2022.
Liên lạc mua sách tại tác giả:
tonphi2021@gmail.com
Nhà xuất bản Sống Mới:
tonthanck@gmail.com

Gía 1 cuốn sách: Sách điện tử PDF: 400 000 VNĐ. Sách in: 1100 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 0381000541458, ngân hàng Vietcombank. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Một phần trong số tiền thu lợi được, chúng tôi dùng để đài thọ các sinh viên, trong chương trình học bổng Lương Kim Định.

Sau khi chuyển khoản xong, quý vị tải sách xuống tại đây:

Đặt mua sách trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s