Giới thiệu sách Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.

Ảnh bìa sách đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 0344331741- Ngân hàng Quân đội MB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi thực hiện chuyển khoản, quý vị tự tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s