Nhìn lại một năm thành công của anh em nhà Tôn Phi.

Một năm qua, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười. Tôn Phi mở được tập đoàn xuất bản Charlie. (Văn hóa cao như bên Trung Quốc và bên Hồng Kông cũng chưa có nổi một tập đoàn như thế này.)

Để được như vậy, anh em, bạn bè, cô dì chú bác đã giúp đỡ Tôn Phi rất nhiều.

Xin cám ơn tất cả mọi người.

Mời xem clip 1 năm nhìn lại của tập đoàn Charlie:

Donate us 3

Ủng hộ tập đoàn Charlie của Tôn Phi

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s