Vài trăn trở khi đọc Truyện Kiều- giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Ảnh: Giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Khi dự cuộc thi “Đọc thuộc lòng toàn bộ Truyện Kiều”, tôi đã nhận được giải thưởng cao vì không những đọc xuôi mà còn đọc ngược, lại còn có thể nhẩm ra bất kỳ câu nào khí cho số thứ tự câu đó. Tôi cũng đã làm một bài Văn tế cụ Nguyễn Du gửi dự thi, nhưng không được giải.

Truyện Kiều là một tác phẩm tuyệt vời, có nhiều cái hay, cái đẹp về văn chương, về đạo lý. Nhiều người đã phân tích và tôi cũng thấy như vậy. Nhưng tôi lại trăn trở khi phát hiện ra vài điều mà hình như cụ Nguyễn chỉ mới lướt qua mà chưa có được suy nghĩ thấu đáo khi sáng tác. Tôi xin không trình bày những điều hay của văn chương (vì nhiều người đã viết, tôi không muốn lặp lại). Chỉ nêu ra vài trăn trở để trao đổi với những bạn nào có quan tâm.

1-Mã Giám Sinh mua Kiều với giá khoàng bốn trăm lạng. Hắn tính toán:

Về đây nước trước bẻ hoa.

Vương tôn quý khách chắc là đua nhau.

Hẳn ba trăm lạng kém đâu.

 Cũng là vừa vốn, còn sau thì lời.

Sao đời trước chơi Lầu xanh đắt thế nhỉ, Đắt đến mức không tài nào tưởng tượng. Để hưởng nước trước bẻ hoa mà phải chi đến ba trăm lạng…Nếu đúng như lạng bây giờ thì ba trăm lạng là trên 15 tỷ.

2-Kiều ở Lầu Ngưng Bích, nhớ người yêu, nhớ cha mẹ, nhớ nhà,

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

Từ khi Kiều đi khỏi nhà, đến bây giờ chỉ mới bốn năm tháng (chưa đến nửa năm), thế thì gốc tử là thứ cây gì mà lớn nhanh đến thễ. Trên đất này, lớn nhanh chỉ có cây chuối.

3- Nhớ nhà rồi Kiều làm thơ.

Chung quanh những nước non người.

Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu.

Ngậm ngủi rủ bức mành châu.

Cách tường nghe có tiếng đâu họa vần…

Kiều ở trong phòng, ngậm ngùi làm thơ. Làm xong nếu có đọc thì cũng lẩm nhẩm chứ không  ngâm nga cho người khác nghe. Thế thì làm sao mà Sở Khanh, đang đứng bên ngoái, cách tường lại nghe được, Không những nghe mà còn nghe qua là nhớ ngay được. Đành rằng Sở Khanh không phải vô tình mà cố ý rình mò. Phải nhớ được thì mới làm thơ họa lại được. Điều này hơi khó tin….

4- Kiều đi trốn.

Cùng nhau lẻn bước xuống lầu.

Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn…

Thế là Sở Khanh một ngựa, Kiều một ngựa. Liệu có thể tin được một cô gái nhà khuê các, chỉ giỏi làm thơ, đánh đàn, có thể chưa tập cưỡi ngựa bao giờ mà nhảy ngay lên yên, điều khiển ngựa trong đêm. Thường ra thì chàng trai phải để cô gái ngồi cùng ngựa…

5-Kiều bị bắt.

Thuốc mê đâu đã rưới vào

Mê màng như giấc chiêm bao biết gì.

Vực ngay lên ngựa tức thì…

Phải chăng ngựa do Ưng Khuyển chở theo trên thuyền . Nếu không phải thế thì vì Nguyễn Du không muốn để Ưng Khuyển dẫn Kiều đi bộ nên hóa phép ra gay một con ngựa.

6- Kiều báo oán.

Trước là Bạc Hạnh Bạc Bà.

Bên là Ưng Khuyển, bên là Sở Khanh

Tú Bà với Mã Giám Sinh.

Các tên tội ấy đáng hình còn sao.

Lệnh quân truyền xuống nội đao

Thề sao thì lại cứ sao gia hình.

Máu rơi thịt nát tan tành…

Quá tàn nhẫn, quá bất công. Không có lấy một lới bào chữa, không có lấy một lời kêu oan. Ưng Khuyển chỉ là tay sai làm theo lệnh chủ, không thề bồi gì cả. Bạc Hạnh thề chứ Bạc Bà cũng không thề. Mã Giám Sinh còn có công, bỏ tiền ra thì Kiều mới chuộc được cha, hắn chỉ phạm một câu nói dối. Nếu Kiều là người có đạo nghĩa chỉ nên đánh mỗi đứa vài roi rồi tha. Cái máu nào đã thúc đẩy Kiều trả thù khốc liệt đến vậy. Những ngày tháng Kiều tu ở Quan Âm các  và Chiêu Ẩn Am, được Giác Duyên truyền dạy đạo lý …. Vứt đi đâu hết.

Việc sát nhân quá tùy tiện là trái hẳn với Đạo Phật. Người ta cho rằng trong Truyện Kiều Đạo Phật được đề cao. Vãi Giác Duyên khi thấy Kiều ra lệnh giết người hàng loạt mà sao không can ngăn.

Xin kính chào : Nguyễn Đình Cống.

Liên lạc tác giả: ndcong37@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi, đã đăng trên Amazon.

Giá sách: 240 000 VNĐ (PDF). 400 000 VNĐ (sách in). 850 000 VNĐ (sách in màu, bản đẹp).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi đã thanh toán, quý vị tải sách xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s