Tôn Phi trên cầu Ánh Sao.

Khép lại một năm 2022 đầy thành công của ông chủ nhà xuất bản Sống Mới.
Đêm nay, chúng tôi sẽ nâng ly.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn), ngày 15.04.2022 tại cầu Ánh Sao, quận 7, Sài Gòn.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s