Công ty Starfit Fitness quận 7 mời tập đoàn xuất bản Charlie tới dự bữa cơm thân mật.

Hôm nay, công ty Starfit Fitness quận 7 mời tập đoàn xuất bản Charlie tới dự bữa cơm thân mật, khai trương cửa hàng.
Địa chỉ: 47 Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, QUẬN 7.
Mời quý bạn ghé thăm.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s