Giới thiệu dịch giả Ngụy Hữu Tâm.

Bạn nào cần thuê dịch giả, liên hệ với ông Ngụy Hữu Tâm: nguy huu Tam <nghtam9@googlemail.com>

2 comments

 1. tks bạn TP
  tôi đã nhận được cuốn ‘cùng học để g/d con trẻ’
  xin tks 1 lần nữa
  thân mến
  tâm

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s