Ông Charlie trả lời khách.

Hàng sáng, ông Charlie bắt đầu làm việc từ lúc 7h sáng, trả lời thư khách đến 9h mới xong. Đúng, thưa quý vị, trả lời thư của khách hết những 2 tiếng đồng hồ.

Nguyên tắc của nhà xuất bản Sống Mới là luôn luôn phải trả lời khách, từ con tôm đến con tép.

Hai năm thành công liên tiếp của Hội An Việt toàn cầu. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Tri ân truyền nhân của triết gia Lương Kim Định.

Các tác giả hăng say sáng tác và gửi về cho ông Charlie. Ông gia công lại cho thật đẹp, rồi xuất bản thành file PDF, bán khắp toàn cầu. Cũng có người mua. 2 năm qua, tập đoàn xuất bản Charlie đã bán được gần 2 triệu cuốn sách.

Trân trọng tri ân quý vị độc giả đã ủng hộ tập đoàn xuất bản Charlie chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Viết tại Sài Gòn, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s