Chúng tôi ước mong mỗi gia đình Việt Nam có một cuốn Phân tích truyện Kiều.

Ảnh minh họa: Bạn Tôn Phi và bạn Cô-Vi cùng nhau đọc sách Phân tích truyện Kiều của bạn Tôn Phi.

Trong thời đại này, thời đại bất an mà văn chương hay gọi là một thời đại vũ trụ vỡ lở từng phần, tôn giáo nào cũng cho mình là đính và nạn nhân là những tâm hồn trẻ thơ.

Hiếm có một nền giáo dục nào trang bị được trọn vẹn và đầy đủ cho con trẻ. Việc trang bị kinh điểm dân tộc cho con trẻ hầu như bắt buộc thuộc về quý vị làm cha làm mẹ.

Chúng tôi ước mong rằng, mỗi gia đình có một cuốn Phân tích truyện Kiều. Bố mẹ và con cái cùng nhau đọc.

Mời các bạn mua sách Phân tích truyện Kiều của triết gia Tôn Phi.

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Các bạn đã chuyển khoản xong tải sách tại đây:

(Các bạn chưa có tiền vẫn được tải sách, khi có tiền trả cho Tôn Phi, hoặc gửi cho Nga tái thiết đất nước sau chiến tranh cũng được):

Ruột sách:

Bìa sách:

Bạn đưa bìa sách và ruột sách ra tiệm phô-tô-cop-py, tiệm phô-tô-cop-py sẽ in cho bạn một cuốn thật đẹp.

Trân trọng,

Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s