Giới thiệu sách “Con người trong nhân tướng học” của nhóm tác giả Bạch Mai và Loan Mỹ.

Mời các bạn mua sách tham khảo “Con người trong nhân tướng học” của tác giả Bạch Mai.

Giá: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây. Các bạn không có tiền cũng hãy tải sách về đọc trước, rồi có thể trả sau, không giới hạn thời gian. Nếu phát hiện sách có lỗi, quý vị báo với (tonphi2021@gmail.com), sẽ được trọng thưởng.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s