Nhà tư bản nào sẽ cứu nguy cho ngành đường sắt Việt Nam?

Cần phải hiểu một ngành như một project (dự án) mà muốn chạy dự án lâu dài thì phải có một triết lý lãnh đạo đúng.


Để quản trị ngành đường sắt Việt Nam, một ngành cực kỳ khó, phải những đầu óc kinh tế cỡ như Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn Xuân Nghĩa trở lên.


Một cách chắc chắn, tôi khẳng định với quý bạn rằng, con nhà nghèo không thể quản trị một ngành kinh doanh trọng điểm của quốc gia được.


Cơn ác mộng Con nhà nghèo học giỏi vẫn giày đạp hai đất nước là Trung Quốc và Việt Nam. Bên Cam-bốt, người ta nói thẳng, con trai thủ tướng sẽ lên làm thủ tướng. Ở Cam-bốt đang xảy ra giai đoạn chiết trung giữa truyền tử và truyền hiền. Trong mấy đứa con, Hun-xen truyền chức cho đứa nào tài giỏi và thương dân nhất. Ai có dịp sang Ph-nôm-pênh sẽ thấy đất nước họ tổ chức khoa học thế nào.


Trở lại câu chuyện ngành đường sắt Việt Nam. Cũng như nhiều ngành khác, đã nằm trọn trong tay các nhà tư bản tin lành. Áp lực cổ phần hóa quá lớn, mà một khi đã cổ phần, là coi như trao cho tư bản.


Bối cảnh tương tự xảy ra tại nước Nga. Các ngành kinh tế trọng điểm vỡ nợ. Sa hoàng Putin không còn cách nào khác phải phát động chiến tranh. Và, khi đã phát động chiến tranh, thì tất cả đều thua.


Bây giờ, một số nhà tư bản ra điều kiện để cứu nguy cho ngân sách ngành đường sắt và ngân sách ngành hàng không. Song, những điều kiện này là quá lớn. Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một khối không đồng nhất, không đáp ứng những yêu cầu này. Vả, rất khó để cải tổ doanh nghiệp.


Theo tác giả, bây giờ, nên mời Trịnh Vĩnh Bình hoặc Nguyễn Xuân Nghĩa về nước, để họ lãnh đạo ngành đường sắt. May ra mới có cơ hội phục hồi.


Viết tại quận 7, Sài Gòn ngày 17 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Đường sắt Việt Nam của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Tải sách PDF tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s