Thư rác của các bạn được chuyển về SPAM rồi tự xoá.

Ảnh tư liệu.

Vì sao người ta không trả lời thư của bạn, mặc dù bạn đã gửi khá kỳ công?

Thư rác của các bạn được chuyển về SPAM rồi tự xoá. Do đó, người ta không đọc được email của bạn, chứ không phải người ta khinh thường bạn rồi không trả lời email.

Nguyên tắc là phải trả lời thư.

Viết tại Nhà Bè, Sài Gòn, ngày 17 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Bài viết đã được đưa vào sách Văn hóa viết email của tác giả Tôn Phi.

Số ISBN: ‎ 979-8430511692. Copy rights @ New Live publishing house (Nhà xuất bản Sống Mới) 2022. Sách đồng thời phát hành trên Amazon.

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in bìa mềm: 250 000 VNĐ. Sách in giấy da: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sau khi thanh toán, quý vị tải sách xuống đọc tại đây:

Sách cũng có bán trên Amazon:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s