Giới thiệu tiểu thuyết Làng tôi của nhà văn Tôn Phi (bản demo).

Sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát hành trên Amazon.  

Số ISBN: 9898804773220.

Giá: PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. (Có thể đặt trước, trả sau).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Sau khi gửi tiền sách, quý bạn tải về đọc tại đây:

One comment

  1. Làng chết đi, điều đó cũng đồng nghĩa với xã hội tao loạn sẽ ngày càng nặng hơn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s