Giới thiệu sách “Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol” của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa ebook- Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol

Mời các bạn mua sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của nhà văn Tôn Phi.

ISBN 9798816627146

Cùng chú ý ba nguyên tắc mà Samsung luôn theo đuổi: (1) Chúng tôi luôn đảm bảo doanh nghiệp của chúng tôi đang đóng góp cho nhân loại, (2) Chúng tôi coi trọng tài năng, (3) Chúng tôi coi trọng mối quan hệ cùng tồn tại và lợi ích song song với các công ty khác.

Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebols phân tích cặn kẽ bản chất nền kinh tế Hàn Quốc.

Cuốn sách này cũng nói về một vài phương cách đã phải dẫn đến những sáng tạo.

Thước đo của một người học giỏi là phát minh, sáng tạo của người đó.

Sự sáng tạo chỉ đến với những người thông kinh bác sử.

Yếu tố di truyền và yếu tố rèn luyện.

Thế quốc gia.

Tập biên khảo Viết bởi Tôn Phi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn xuất bản Charlie.

Giá sách : PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 460 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com.

Hoặc: tonthanck@gmail.com.

Trân trọng cám ơn quý vị.

(Các bạn chưa có tiền vẫn được tải sách, khi có tiền trả cho Tôn Phi).

Cac chuyển khoản tiền sách tại đây:

img_5551

Đặt mua sách “Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol” của tác giả Tôn Phi.

Buy the book with the price of 460 000 VND

20,86 US$

Các bạn cũng có thể tải sách về học trước và trả tiền sau.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s