Giới thiệu sách “Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol” của tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa ebook- Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol
Ảnh bìa ebook- Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol

Mời các bạn mua sách Hàn Quốc, kỷ nguyên của các chaebol của nhà văn Tôn Phi.

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

(Các bạn chưa có tiền vẫn được tải sách, khi có tiền trả cho Tôn Phi, hoặc gửi cho Nga và Ukraine tái thiết đất nước sau chiến tranh cũng được).

Bạn nào có điều kiện nên mua trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s