Thương tiếc thầy Nguyễn Việt Nho.

Nhiều đêm, tôi suy nghĩ về thầy Việt Nho.

Thương nhớ thầy vô hạn.

Giảng dạy về tinh hoa Việt cổ hay nhất là thầy Nguyễn Việt Nho.

Bây giờ, đối với chúng tôi, việc cho mỗi người dân Việt Nam một cuốn sách của thầy Việt Nho đã quá là đơn giản.

Còn nhiều điều muốn nói, chưa nói được, thì thầy chết mất rồi.

Mời các bạn mua tiểu thuyết Làm quen với Thái Bình minh triết của thầy Nguyễn Việt Nho.

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây (có thể trả sau):

(Các bạn chưa có tiền vẫn được tải sách, khi có tiền trả cho Tôn Phi, hoặc gửi cho Nga và Ukraine tái thiết đất nước sau chiến tranh cũng được).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s