Sách “Cách đưa người khác vào bẫy nợ” của tác giả Loan Mỹ.

Ảnh bìa sách của tác giả Loan Mỹ. Bản quyền ảnh: Charlie.

Sách “Cách đưa người khác vào bẫy nợ”.

Tác giả: Loan Mỹ.

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tmyloan1812@gmail.com

Liên lạc mua sách tại nhà xuất bản: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi)

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây. Sách đang sửa chữa, bổ sung và bạn đọc có thể tham gia viết sách.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s