Nhà xuất bản Sống Mới- một câu chuyện thần kỳ.

New Live publishing house, a miracle story.

Ở đây là nơi trao đổi phát minh, tức là nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì cả cuộc sống nhân sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về nhân sinh.

Gần 3 triệu cuốn sách của ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triệu. Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi.

Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của ông Tôn Phi.

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo, những đứa con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng tôi bán sách với bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau không thành vấn đề, miễn là sách ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra.

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)- sáng lập nhà xuất bản Sống Mới.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s