Phân tích vụ án Tăng Minh Phụng.

Sáng nay, ông Ngụy Hữu Tâm ở Hà Nội gọi điện vào Sài Gòn cho Tôn Phi, chúc mừng nhà xuất bản Sống Mới của các bạn Charlie.

Ông Ngụy Hữu Tâm là dịch giả cuốn Phân tâm học nhập môn nổi tiếng của Signmund Freud.

Ông Ngụy Hữu Tâm khen rằng dân miền Nam có tư duy kinh doanh hơn dân miền Bắc. Dân miền Bắc chỉ giỏi thảo nghị quyết.

Huyền thoại Tăng Minh Phụng

Tăng Minh Phụng là doanh nhân giàu nhất Vũng Tàu. Ông là vua trong lĩnh vực may mặc, giống như Trịnh Vĩnh Bình làm vua lĩnh vực chả giò. Ví dụ như, Tôn Phi đang làm vua xuất bản sách, dại gì đi buôn bất động sản.

Tăng Minh Phụng là doanh nhân ngành may mặc. Nếu Tăng Minh Phụng chỉ chú trọng ngành may, không nhảy sang ngành địa ốc, thì Tăng Minh Phụng đến giờ vẫn còn.

Bao nhiêu bi kịch đến từ việc coi đất đai như một loại hàng hóa, tất sẽ có người đầu cơ. Điều này đi ngược lại với chủ nghĩa Marx khi Karl Marx dường như cho rằng phải quân phân ruộng đất, giống như triết Việt Nho. Một đất nước phải có một nền nhân bản đất đai.

Giết Tăng Minh Phụng là một sai lầm. Vì, ngành may mặc Việt Nam không thể thiếu Tăng Minh Phụng. Công ty may Việt Tiến sau này không thể bằng công ty may của Tăng Minh Phụng.

Nền nhân bản đất đai của Do Thái khởi đầu bằng câu: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Genesis 1.1).

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn_)

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Mời các bạn mua tiểu luận triết học Nền nhân bản đất đai của nhà văn Tôn Phi.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây (có thể trả sau):

Mua sách trên Amazon:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s