Sự lên tiếng của những giá trị vĩnh cửu: Người giỏi là người có kế hoạch làm việc 200 năm.

Một người giỏi, có kế hoạch làm việc kéo dài 200 năm, và đi theo các giá trị vĩnh cửu.

Giá trị vĩnh cửu là giá trị kéo dài, không đổi thay theo năm tháng. Nó đúng cho mọi thời và mọi nơi.

Chúng tôi chỉ đi theo các giá trị vĩnh cửu.

Chúng ta có thể sẽ cần phải tính toán, cho một thế trận kéo dài. 

Trong một thế trận kéo dài, cần được cân bằng giữa tâm linh và nhân sinh. 

Ông cha ta nói: Đường dài mới biết ngựa hay. Một chú ngựa hay cần có sức đường trường, vừa phải nghỉ ngơi, để có sức bứt tốc trong mùa quyết định.

Tác giả Tôn Phi. 2017.

Xin lấy ví dụ một đội bóng có chương trình làm việc dài hơi. Đó là Liverpool. 

Trong nhiều năm, Liverpool áp dụng chương trình tính toán vật lý-máy tính mà không thành công, không một cúp nào. Nhiều người nghĩ bỏ. Bỗng vào một năm, Liverpool lấy hết mọi danh hiệu. Đó là thành quả của một chương trình làm việc dài hơi.

Người có chương trình làm việc dài hơi sẽ được làm chủ. Người có chương trình làm việc 200 năm ít nhất sẽ trở thành một hướng đạo sư trong xã hội.

Đích thân Đức Chúa Giê-su cũng dạy rằng: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.

25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.

27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.”

Do đó, chúng ta phải đi theo những giá trị vĩnh cửu, và chuẩn bị nhân lực, vật lực cho một cuộc chiến kéo dài lâu năm.”

Người giỏi thật sự sẽ rất dân chủ với những người xung quanh. Mỗi người tự chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách “Liverpool, đế chế trở lại” của nhà văn Tôn Phi.  

Mời các bạn mua sách “Liverpool, đế chế trở lại” của nhà văn Tôn Phi.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản xong, các bạn tải sách xuống tại đây:

Ủng hộ chương trình làm việc của tập đoàn xuất bản Charlie

Donate us

8,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s