Giới thiệu sách Biên khảo về Elon Musk của nhà văn Tôn Phi

Tên sách: Biên khảo về Elon Musk.

Tác giả: Bạch Thanh Mai, Nguyễn Tường Tuấn, Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: bachthanhmai@gmail.com (gặp Bạch Mai)

rabienlon55@gmail.com (gặp Nguyễn Tường Tuấn)

tonphi2021@gmail.com (gặp Tôn Phi)

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

Mời các bạn mua sách.
Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 400 000 VNĐ.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise- Paypal: tonphi2021@gmail.com


Trân trọng cám ơn các bạn.
Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải sách xuống trên máy tính hoặc điện thoại của mình tại đây (cho phép in ấn nhưng không mang tính thương mại):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s