Anh Phi ơi. Anh đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp.

Anh Phi ơi. Anh đang ở độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp.

Có người “kiện” với Amazon rằng Tôn Phi viết sách mau quá, phải ngăn hắn lại.

Tôn Phi sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nhân gian. Số giờ không biết để đâu cho hết.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s