Giới thiệu sách “Giáo trình triết Việt Nho” của nhóm tác giả Tôn Phi.

Ảnh bìa sách Giáo trình triết Việt Nho của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Giáo trình triết Việt Nho.

Tác giả: Tôn Phi (chủ biên).

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2022.

ISBN: 9798806352096

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi. Wise, Paypal: tonphi2021@gmail.com.

Trân trọng cám ơn các bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s