Giới thiệu sách “Tự do tôn giáo ở Việt Nam” ( Religious freedom in Vietnam) của tác giả Tôn Phi.

Mời các bạn mua sách “Tự do tôn giáo ở Việt Nam” để ủng hộ tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải sách xuống tại đây:

Mua sách trên Amazon:

Phụ lục:

Cô gái đọc sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s