Cá heo biết trước động đất, sóng thần, chứng tỏ thời gian không tồn tại.

Hai con cá heo. Ảnh tư liệu.

Gần đây, có nhiều người biết thời gian và không gian không thực sự tồn tại. Song, chứng minh như thế nào, thì quá khó, và phải cần đến quá nhiều danh từ chuyên môn, không phải ai cũng hiểu được.

Còn tôi, tôi chứng minh rất đơn giản: Cá heo biết trước động đất, sóng thần. Thời gian, trong cơ cấu sinh lý con cá heo, không có trước-sau. Do đó, thời gian không tồn tại. Nếu thời gian không thực sự tồn tại thì không gian-gắn liền với nó- cũng không thực sự tồn tại.

Phép chứng minh quá đơn giản phải không các bạn? Nhà khoa học chân chính là người có khả năng diễn đạt những vấn đề cao siêu bằng một lối nói thông thường, không cần dùng đến thuật ngữ chuyên môn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách Dự báo thời tiết của nhà văn Tôn Phi.

Số ISBN: 9798807921055

Mời các bạn mua sách “Dự báo thời tiết” của nhóm tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải sách xuống tại đây:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s