Tôi tiếp tục đầu tư cho Ukraine.


Khi tôi công khai ủng hộ cho Ukraine, rất nhiều người khen và cũng rất nhiều lời bàn ra tán vào. Mặc cho tất cả, tôi vẫn tiếp tục làm.
Nếu muốn nổi tiếng thì có nhiều cách, không cần phải khoe gửi tiền cho Ukraine. Ở đây, tôi đầu tư cho Ukraine, là đầu tư cho một ngày mai tươi sáng.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 04 năm 2022.
Tôn Phi.
tonphi2021@gmail.com
Trợ lý: quan.nguyentan2018@gmail.com

Mời bạn đọc sách Nhân dân thế giới nói gì về chiến tranh Nga-Ukraine của nhà văn Tôn Phi:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s